CARMINA SLOVENICA


Carmina Slovenica

uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, festivali in mestne prireditve, kulturno umetnostna vzgoja in izobraževanje

Status: NVO

Uradni zakoniti zastopnik: Irena Šober Jagodič, poslovna direktorica

Kontaktna oseba: Minja Lednik

Telefon: 031 652 662

Email: project@zbor-carmina-slovenica.si

Sedež organizacije: Partizanska cesta 5, 2000 Maribor

Delovna enota: Partizanska cesta 12, 2000 Maribor


Spletne strani

 
  FACEBOOK

FACEBOOK

  TWITTER

TWITTER

  SPLET

SPLET


Carmina Slovenica deluje kot produkcijska hiša z več dejavnostmi. Zajema produkcijo koncertnih in odrskih dogodkov, festivalov, založništvo, izobraževanje in več vokalnih zasedb. Vokalno gledališče Carmina Slovenica je vrhunski ansambel, ki je mednarodni prostor zaznamoval kot kolektiv, ki s konceptom choregie širi polja glasbeno-gledališke umetnosti in na glasbeno sceno prinaša svežino, odpira nove prostore izraza, intenzivnosti doživljanja in komunikacije.

IZVAJALCI: Koncertni zbor Carmina Slovenica, Ansambel ¡Kebataola!,Vokalno gledališče Carmina Slovenica, otroški zbori in pevski solisti

CARMINA ATTACCA: Mednarodni festival, Koncertni cikel, Rezidenčni program

ZALOŽNIŠTVO CS: CD, DVD in LP, naročila novih del, knjige, notne edicije in strokovne publikacije

IZOBRAŽEVANJE: Pevska šola CS, Solopevski oddelek, Secunde CS, Junior CS, Otroški zbor PU; delavnice, seminarji, predavanja

CARMINA CHOREGIE (koprodukcija): Mednarodni festival Choregie aka Choregie

 

Carmina Slovenica works as a production house covering a variety of activities. These include the production of concerts and staged projects, festivals, publishing, education and several vocal casts. Carmina Slovenica is a top-level ensemble who left a mark on the international environment as a collective noted for the concept of Choregie, and widening the field of music and art by bringing freshness , anintensity of experience and communication to the music scene.

PERFORMERS: Carmina Slovenica Concert Choir, Ensemble ¡Kebataola!, Vocal Theatre Carmina Slovenica, children choirs, and vocal soloists

CARMINA ATTACCA: international festival, concert cycle, residence programme

CS PUBLISHING: CDs, DVDs and LPs, new works commissions, books, music editions, and professional publications

EDUCATION: CS Choral School and workshops, seminars, lectures

CARMINA CHOREGIE (coproduction): International festival Choregie aka Choregie


ZADNJI PROJEKTI

 

SCENSKA PRODUKCIJA:

TOKSIČNI PSALMI / Ultimativna kolektivna izkušnja / http://www.carmina-slovenica.si/scenska-produkcija/toksicni-psalmi_2-eng/

FOTOGRAFIJA: DORIAN ŠILEC PETEK

FOTOGRAFIJA: Dorian Šilec Petek

FOTOGRAFIJA: DORIAN ŠILEC PETEK

FOTOGRAFIJA: DORIAN ŠILEC PETEK

FOTOGRAFIJA: DORIAN ŠILEC PETEK

FOTOGRAFIJA: DORIAN ŠILEC PETEK

FOTOGRAFIJA: DORIAN ŠILEC PETEK

FOTOGRAFIJA: DORIAN ŠILEC PETEK

FOTOGRAFIJA: DORIAN ŠILEC PETEK

PLACEBO  13.1. (foto Rudi Uran) (3).jpg

Aktualni dogodki

 

Pretekli dogodki