CEZAM RUŠE


Javni zavod Center za Mlade Ruše / Cezam

intermedijske umetnosti, festivali in mestne prireditve, kulturne/kreativne industrije, kulturno umetnostna vzgoja in izobraževanje, socialno-kulturni programi, šport

Sedež organizacije: Mariborska cesta 31, Ruše

Status: Javni zavod

Uradni zakoniti zastopnik: Blaž Kosi, predsednik

Kontaktna oseba: Blaž Kosi

Telefon: 031 388 635

Email: blaz.kosi@cezam.org

Splet: http://www.cezam.org/

Facebook: https://www.facebook.com/javnizavod.cezam/


Spletne strani

 
  SPLET

SPLET

  FACEBOOK

FACEBOOK


Javni zavod Center za mlade Ruše je ustanovljen s strani občine Ruše in ima nalogo in dolžnost, da odpre vrata obstoječi in bodoči mladinski ponudbi v smislu zagotavljanja pogojev in okolja za uspešno delo mladih in za mlade. Dolgoročni cilji in programske usmeritve centra so sledeči:

- koordinacija mladinskega dela in izvajalcev mladinskih dejavnosti z namenom ciljnega delovanja in doseganja zastavljenih ciljev,
- zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za delo mladih in za mlade (prostor in oprema),
- razvoj ciljnih programov mladinskega dela in njihovo izvajanje z namenom zadovoljevanja interesov in potreb ciljnih populacij,
- realizacija zastavljenih dolgoročnih in letnih ciljev centra,
- informiranje in izobraževanje,
- kulturne in klubske dejavnosti,
- kreativno preživljanje prostega časa,
- mednarodno sodelovanje in mladinske izmenjave,
- samostojni projekti.
 


AKTUALNI PROJEKTI 

 

Da jih naštejemo le nekaj:
FESTIVAL LETNI ODER RUŠE (2000 - 2015): https://www.facebook.com/FestivalLetniOderRuse
LETNI KINO: https://www.facebook.com/events/993795753974760/
GLAZERJEVI DNEVI: https://www.facebook.com/events/402643923248776/
STRIPOVSKI STRIPTIZ: https://www.facebook.com/events/379037462296746/

Več informacij na: www.cezam.org


Aktualni dogodki

 

Pretekli dogodki