GALERIJA EPEKA


Epeka

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje

uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitektura in prostor, intermedijske umetnosti, literatura, kulturna dediščina, festivali in mestne prireditve, kulturne/kreativne industrije, socialno-kulturni programi, kulturni turizem

Kontaktna oseba: Štefan Simončič

Telefon: 030 610 606

Email: epeka@epeka.si

Sedež organizacije: Koroška 8, 2000 Maribor

Delovna enota: Romani Kafenava, Gorkega 34 , 2000 Maribor


  SPLET

SPLET

  FACEBOOK

FACEBOOK


 

Združenje EPEKA, socialno podjetje je bilo ustanovljeno leta 2008 kot pobuda povezati ustvarjalke in ustvarjalce kulturnih, umetniških, izobraževalnih, znanstvenih in tehnoloških vsebin za projekt Evropska prestolnica kulture 2012. 
Delujemo na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem področju. Aktivnosti izvajamo na področju umetnosti, mladinskih programov, tehnologije, izobraževanja, ekologije in socialnega podjetništva.


EPEKA Association, a social enterprise was founded in 2008 as an initiative to connect creators of cultural, artistic, educational, scientific and technological content of the project European Capital of Culture 2012.
We operate on a local, national and international level. Our activities we are carring out in the field of arts, youth programs, technology, education, ecology and social entrepreneurship.


Seznam izvedenih projektov zadnja 3 leta