Back to All Events

KIBLIX: Predstavitev hologramov - dr. Orest Jarh

  • KIBLA 9 Ulica kneza Koclja Maribor, Maribor, 2000 Slovenia (map)

Preddogodki MFRU-KIBLIX 2015, Predstavitev hologramov – predavatelj dr. Orest Jarh

30.09.2015 @ 17:00

— GT22 (Black Box)
Animacije ArsElectronica 2014

Ars Electronica Animation Festival predstavlja izbrana dela, ki so le del vseh vnosov v kategoriji animacije/film/VFX, ki so prispeli na naslov Prix Ars Electronica 2014. Ponuja pregled perspektiv in stališč umetnikov po vsem svetu in prepričljivo dokumentira ne le eksplozivno rast žanra, ampak tudi njeno čudovito vsebinsko in slogovno raznolikost.

– TKALKA
15:00 Izdelava šablone LIFT ME UP
Kreator Lab / Andrej Petrovčič

Kreator:Lab je odprta delavnica, v kateri lahko obiskovalci in člani uporabljajo 3D tiskalnike, laserski gravirnik, CNC rezkar, rezalnik folij in še marsikaj. V Kreator:Labu-u lahko z ustreznim strokovnim znanjem hitro ustvarimo prototipe ali unikatne izdelke, manj izkušeni pa znanje lahko pridobijo ali izpilijo.
Kreator:Lab je prostor za izmenjavo znanj in je hkrati zasnovan kot platforma za izobraževanje, medgeneracijsko povezovanje, ustvarjanje, podporo kreativnim ustvarjalcem in startup-om. Kreator:Lab je agregator znanja s področja sodobnega digitalno podprtega izdelovanja.

— v prostorih KID KIBLA
17.00: Predstavitev hologramov – predavatelj dr. Orest Jarh, Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki
Tehniški muzej Slovenije je pred kratkim svoje zbirke dopolnil s štirimi hologrami, ki so jih v sredini sedemdesetih let izdelali v Iskri, Centru za elektrooptiko. Hologrami so posebna oblika 3D fotografije, za njihovo izdelavo pa potrebujemo posebno svetlobo, ki jo oddajajo laserji.

(Vir: http://www.tms.si/index.php?e_id=516.)

Dr. Orest Jarh je že skoraj 20 let zaposlen v Tehniškem muzeju Slovenije, od tega 16 let na mestu direktorja, sedaj pa vodi Elektro oddelek. V tem obdobju se aktivno ukvarja s popularizacijo znanosti in še posebej fizike. Objavlja poljudnoznanstvene prispevke, pripravlja predavanja in predstavitve na različne poljudnoznanstvene in tehniške teme v Tehniškem muzeju ter sodeluje na drugih prireditvah.

- – -

Za več informacij kontaktirajte
Irena Pamič, predstavnica in organizatorka umetniškega izobraževalnega programa
e-mail: picike.irena@gmail.com

- – -

Preddogodki festivala MFRU-KIBLIX 2015 se izvajajo v okviru projekta VETLICAT, ki je namenjen ciljni skupini profesionalcev s področja kreativnih industrij – ponudnikom in uporabnikom storitev poklicnih usposabljanj, med drugim umetnikom, dizajnerjem ter vodilnim akterjem kreativnega sektorja. S povezovanjem praktičnega znanja ter znanstvenega in tehnološkega raziskovalnega dela izboljšujemo kakovost in vpliv kreativnih del.