Back to All Events

PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE: Delavnica kritične pismenosti; Branje besed je branje sveta

  • MISC INFOPEKA 16 Ob železnici 2000, Maribor Slovenia (map)

Vabljeni na delavnico kritične pismenosti, ki bo pod okriljem projekta Ubrana skupnost potekala 27. 10. 2015 med 16:00 in 20:00 v prostorih INFOPEKE. Prijavite se na infopeka@infopeka.org, ali 02 300 68 50, 041 481 246 do 26. 10. 2015 do 14. ure.

Udeleženke in udeleženci se boste na delavnici seznanili s sledečim:

-          kako razviti kritični pogled v to, kako različna besedila (v medijih, šolskih učbenikih, uradnih dokumentih…) oblikujejo naše svetove, kulture in identitete na vpliven, pogosto prikrit način;

-          kako uporabiti besedila (pisana in slikovna) kot družbena orodja na načine, ki omogočajo preoblikovanje teh istih svetov;

-          zavedati se samoumevnosti s katero večinoma sprejemamo množico sporočil in jo nadomestiti s previdnostjo in pozornostjo do ciljev in agend prav teh sporočil;

-          kako se na podlagi novo pridobljenega razumevanja in znanja organizirati za dejavno, angažirano in ustvarjalno opozarjanje na problematike ali reševanje problematik v svojem neposrednem družbenem okolju.

S kritično pismenostjo kot konceptom, ki pismenosti, kot referenci za branje in ustvarjanje tekstov dodaja kritičnost kot eksplicitno etično in politično dimenzijo, želimo posameznice in posameznike opolnomočiti v tej meri, da spoznajo, da sta jezik in dostop do informacij in znanja ena ključnih osi vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po kateri se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje v družbi.

Delavnico izvaja Urška Breznik, umetnostna zgodovinarka in sinologinja zaposlena v Pekarni Magdalenske mreže. Skozi svoje delo se posebej ukvarja z mladinskimi in kulturnimi programi, ki vzpostavljajo družbeno kritični razmislek in s prizadevanji za kakovostne sistemske spremembe na omenjenih področjih. Je tudi družbeno-politična aktivistka in aktivistka za pravice živali.

Pekarna Magdalenske mreže delavnico izvaja v okviru projekta Ubrane skupnosti – Krepitev samoorganiziranih četrtnih skupnosti za neposredno demokracijo in soodločanje o razvoju skupnost Društva za podporo radiu MARŠ, ki ga financira Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni sklad.