Back to All Events

Pekarna Magdalenske mreže: Prekarne oblike dela

  • MISC INFOPEKA 16 Ob železnici Maribor, 2000 Slovenia (map)

MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže te v torek,  17. 11. 2015, ob 17:00 vabi v naše prostore na predavanje in diskusijo z naslovom: Prekarne oblike dela.

Kot lahko preberemo v delu Revščina zaposlenih (Založba Sophia, 2013), ki je študija šestih slovenskih raziskovalk in rezultat njihovega dolgoletnega individualnega in kolektivnega raziskovanja problematike prekarnih delavcev, se vse bolj razrašča nova skupina prebivalcev, ki je kljub zaposlitvi padla pod prag tveganja revščine. Prekarni delavci so »fleksibilni« na t. i. trgu delovne sile in delajo preko avtorskih ali podjemnih pogodb ali so samozaposleni. Prekarno delo se pojavlja povsod; na gradbiščih, v tovarnah, v gostinstvu, prevajalstvu, na področju kulture, na fakultetah, v novinarstvu... Kljub temu, da je izhodišče evropske delovnopravne zakonodaje zaposlitvena pogodba za nedoločen čas z vsemi socialnimi pravicami, ki še vedno velja za osnovno obliko zaposlovanja, se kaže, da ravno ta v vedno bolj agresivnem pohodu kapitalizma, postaja izjema. Vse druge oblike zaposlitve: za določen čas, samozaposlenost, agencijsko delo, migrantsko delo, delo skrajšim delovnim časom ipd., pa so tiste, ki so prevladujoče. Gre za oblike dela z nizko socialno varnostjo: brez ali s kratkimi odpovednimi roki, neplačanimi odpravninami, neplačanimi regresi, malicami, nepovrnjenimi potnimi stroški, brez plačanega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, s podaljšanim delovnikom itd.

Predavateljica: dr. Maja Breznik, Mirovni inštitut in sindikat Pergamon, soavtorica Revščine zaposlenih.

rosina šola prekarno delo.jpg