Back to All Events

PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE: Rosina šola delavskih pravic za mlade: Vloga in pomen sindikatov

  • Mestni mladinski svet 9 Trg revolucije Maribor, Maribor, 2000 Slovenia (map)

rosina sola goran lukič.JPG

MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže te v ponedeljek,  9. 11. 2015, ob 17.00 vabi v prostore Mestnega Mladinskega sveta Maribor (Trg revolucije 9, Maribor) na predavanje z naslovom: Vloga in pomen sindikatov.

Goran Lukič iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije nam bo podrobneje razložil vlogo sindikatov v preteklosti, pomen sindikatov danes in spodbujanje organiziranja v podjetjih. Pojasnil bo tudi, kako se sindikati s spoprijemajo s prekarnimi oblikami zaposlovanja, s problemom brezposelnosti mladih in kakšna je prihodnost mladih, ki delo odidejo iskati v tujino. Predstavil bo dejstvo, da delovno zakonodajo v Sloveniji sicer delno ščitijo sindikati, vendar jo atipične oblike zaposlovanja spodkopavajo in kar je najhuje razdvajajo delavce na indiviuume in tako namerno onemogočajo večjo mobilizacijo in politično organiziranost le-teh v boju proti izkoriščanju in ropanju delavskih in socialnih pravic. 

MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže v letošnjem letu začenja s programom Rosina šola delavskih pravic za mlade, katere namen je presekati agresivni pohod kapitalizma in neoliberalne ideologije po prostorih, kjer se izobražujejo in družijo mladi. Mlade, ki so ena izmed najbolj številčnih skupin prekarnih delavcev, želimo seznaniti s pomenom delavskih pravic, pomenom organiziranja za boj za vnovično pridobitev izgubljenih delavskih pravic in pomenom zaposlitve zavarovane s temeljnimi delavskimi in socialnimi pravicami in dohodkom, ki zagotavlja dostojno življenje.

Program izvajamo v sodelovanju s Študentsko Iskro in Mestnim Mladinskim svetom Maribor.

V okviru Rosine šole delavskih pravic za mlade napovedujemo tudi:

17. 11. 2015

Kdo so revni zaposleni?

dr. Maja Breznik

8. 12. 2015

Kako se lahko mladi angažirajo v boju za delavske pravice? 

Študentska Iskra in Sindikat Mladi

16. 12. 2015

Temeljna podmena kapitalizma: pozasebeljanje reproduktivnega dela in kategorično pogospodinjanje žensk

dr. Lilijana Burcar