Back to All Events

Pekarna Magdalenske mreže: Delavnica poustvarjanja literarnih del (2)

  • INFOPEKA 16 Ob železnici Maribor, 2000 Slovenia (map)

MARIBOR – Vabljeni k udeležbi na 2. delavnico kreativnega pisanja, ki bo potekala v četrtek, 17. 12. 2015, od 16:00 do 19:00 v prostorih MISC INFOPEKA. Udeležba na 1. delavnici ni pogoj za sodelovanje.

Na obeh delih delavnice se bomo osredotočali na družbeno-kritično vlogo literature in njenem vplivu na družbene spremembe. Za zgled si bomo vzeli monodramo Howarda Zinna: Marx v Sohu, ki Marxa postavlja v drug časovno-geografski in družbeni kontekst ter od bralca zahteva premislek o njegovih idejah in implementaciji le-teh v sodobni družbi. S seboj prinesi književno delo, ki je družbeno angažirano in v katerem nastopa oseba, ki te navdušuje. Skupaj bomo različne literarne osebe, ki so bile predstavljene skozi leposlovno delo, prestavljali v aktualen čas in prostor, iskali različne rešitve za razreševanje problemov, razmišljali o pomembnih dejavnikih, ki vplivajo na probleme ter razvijali sposobnost preoblikovanja in pisanja literarnih del. V obeh delavnicah bomo poustvarjali nova besedila (pesmi, pripovedi, drame …) na osnovi književnih besedil.

Delavnico bo izvajal Tomaž Podbevšek, absolvent slovenskega jezika s književnostjo in gledališki performer. Namenjena je vsem, ki vas zanima literatura, sposobnost vživljanja v drugega, razvijanje imaginacije in kritično mišljenje.

Prijavite se lahko na naslov: infopeka@infopeka.org ali na 02 300 68 50, 041 481 246.