Back to All Events

UGM: Marko Zorović / 6 to 2 | Od šestih do dveh


  • Studio UGM Trg Leona Štuklja 2 Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

Konceptualna izhodišča avtorjevih novejših slik (2012−2015) tematizirajo dematerializacijo v informacijskem sedanjiku. Na 'geografiji' slednjega lahko opazujemo pospešeno izgubo razdalje oziroma prostora, pogled na ta proces pa se najbolje odpre z njegove hrbtne plati, torej z mesta, ki je še kako 'topično': smeti so končno mesto, so realno dematerializacije. Smetišča so nezavedno potrošniške družbe. Tu so zato, da mesto diha. Hkrati so kraj, kjer čas stoji. Zato imajo smeti prihodnost. Omogočajo, da čas teče, oziroma, da v svoji historični metriki izumira (proces, zaznamovan z izgubo) – vznika pa realni čas – čas hipnosti. Izgubo zgodovinskega časa avtor v slikarskem delu zaznamuje skozi reaktualizacijo historične forme, medtem ko je izginotje prostora v času dematerializacije označeno s slikarstvu imanentno materialnostjo oziroma materializmom.

Več: www.ugm.si/razstave-program/razstava/n/od-sestih-do-dveh-2748/


The initial concept of the artist's recent paintings (2012−2015) thematises dematerialisation in the present age of information technology. An accelerated loss of distance and space respectively is observed in its 'geography', and the best view of this process reveals itself on its reverse, on the still very 'topical' part: rubbish is the ultimate part, the reality of dematerialisation. Rubbish is the subconscious of the consumerist society. It is present, so that the city can breathe. It is also a place where time stands still. Therefore, rubbish has a future. It enables time to run, or become extinct due to its historical metrics (a process marked by loss) – while real time, the time of the momentary, evolves. In his painting work, the artist marks the loss of historical time by reactualising historical forms, while the disappearance of space in the time of dematerialisation is denoted by the materiality or the materialism inherent in painting.

More: www.ugm.si/en/exhibition-events/exhibition/n/from-six-till-two-2763/