Back to All Events

From decapitation to Capital and vice versa

  • GT 22 22 Glavni trg Maribor, Maribor, 2000 Slovenia (map)

Deloma kot odziv na aktualne razstave »NSK od Kapitala do Kapitala: dogodek zadnjega desetletja Jugoslavije« v Moderni galeriji Ljubljana in »Naši heroji« v UGM Umetnostni galeriji Maribor, se bo odvila ad hoc debata med Tanelom Randerjem, trenutnim rezidentom GuestRoomMaribor in Kajo Kraner, ki bo v soboto, 13.6.2015 ob 18.00 uri v GT22. Dela IRWIN, Moderne galerije, NSK in drugih, je bilo koncetualizirano kot projekt gradnje mostov z Zahodom, konstituiranjem slovenske in bivše jugoslovanske pozicije v geopolitičnem smislu, medtem ko so vsi mostovi s socialnimi realnostmi preteklosti uničeni. Razstava »Naši heroji« v UGM, je nastala kot odziv na izključenost socialističnega realizma, ter si zastavlja vprašanje, ali je mogoče uporabiti njegov estetski potencial tako, da bi ga bilo mogoče ponovno vključiti v zgodovino umetnosti. Prostor vključevanja in izključevanja tematizira tudi delo »Glave preč!" Matije Plevnika in Kaje Avberšek, medtem ko njegovo genealogijo rekonstruira esej "Čigava je glava ljudstva?" Mladena Dolarja, ki prvega spremlja. Živimo v stanju permanentne amputacije. Zato vas vabimo k diskusiji o možnostih konfrontacije depolitizacijskim posledicam estetizacije, kot tudi o zlorabljanem potencialu nostalgije.


Partly as a reaction to the ongoing exhibitions "NSK from Kapital to Capital: Neue Slowenische Kunst - an Event of the Final Decade of Yugoslavia" in Moderna galerija Ljubljana and “Heroes We Love” in UGM l Umetnostna galerija Maribor (UGM) an ad hoc debate between Tanel Rander, Guest Room Maribor's current resident and Kaja Kraner will take place in GT22. The work of IRWIN, Moderna galerija, NSK and others has been based on building bridges with the West and constituting the Slovenian (and ex-Yugoslavian) position within geopolitics, while all the bridges with the social realities of the past have been demolished. “Heroes We Love” in UGM departs from the exclusion of socialist realism and asks if it is possible use its aesthetic potential in order to re-include it to the history of art. The space of inclusion and exclusion can be characterized by the work “Off With Their Heads!” (2013) by Matija Plevnik and Kaja Avberšek, while its genealogy unfolds in the essay “Whose is the Head of the People?” by Mladen Dolar. We are living in the state of permanent amputation. Therefore we invite you to discuss the ways of confrontation to the depoliticizing effect of aesthetics, as well as the misused potential of nostalgia.


Earlier Event: June 13
Čitalnica na dvorišču