Back to All Events

International Arts Exhibition HIDE AND SEEK @Galerija Hladilnica Pekarna

  • Galerija Hladilnica Pekarna 16 Ob železnici Maribor, Maribor, 2000 Slovenia (map)

Mednarodna umetnostna razstava HIDE AND SEEK 

OTVORITEV 17/06/2015 19:00
ZAKLJUČEK 30/06/2015

You can still see the exhibition from Tuesday until Saturday from 16:00 till 18:00 until 30th of June

Galerija Hladilnica Pekarna
Ob železnici 16
2000 Maribor

Kot posamezniki pogosto SKRIVAMO našo notranjost in zunanjost pred izpostavljenostjo, v zameno pa družba vzpodbuja in pričakuje, da se to prakticira. Potrebno je, da stvari, ki ne sodijo v okvir, niso na pogled lepe ali ob stiku prijetne, ostanejo v senci. Kot rezultat, razstava IŠČE, kako jih prenesti na površje, sprejema realnost in izpostavlja umetnika, predmet in gledalca k presenetljivem, poštenem in preprostem samozavedanju ter dojemanju drugega. Osredotočanje na posameznika kot vsebine, vzpostvi neposreden stik med ljudmi s tistimi, ki imajo kaj za SKRITI in izzove gledalca POISKATI te stvari v sebi.

Kuratorki: Gabrielė Sankalaitė in Marie-Honorine Laurand
Oblikovanje: MILIMETER STUDIO
Glasba: GLAS PODZEMLJA
https://www.facebook.com/glaspodzemlja
http://www.voiceofunderground.com/

Adrien Tache (FR)
Anna Tea (UA) 
Anni Hanén (FI)
Bojan Brecelj (SI)
Borut Petkovšek (SI)
Brice Chatenoud (FR)
Carola Björk (SE)
Charlotte Lybeer (BE)
Crapaud Mademoiselle (BE) 
Denis Bernier (FR) 
Elizabeth Marga (MX)
Gavin May (UK)
Iris Anam Cara (SI)
Janez Klenovšek (SI)
Kate Drobysh (BY)
Laurent Clément (FR) 
Luciano Spinelli (BR)
Mark Whithorn (UK) 
Maruša Kline (SI)
Martina Cirese (IT)
Miha Sagadin (SI)
Monika Pocrnjič (SI)
Nathalie Dallies (FR)
Nathalie Hubert (FR) 
Nikola Mihov (BU) 
Rene Maurin (SI)
Rubén Plasencia Canino (ES)
Sasha Ihnatovich (BY)
Tadej Vindiš (SI)

Želeli bi se zahvaliti vsem tem čudovitim ljudem in organizacijam, ki so prispevali v času zbiranja sredstev in nam pomagali na druge načine. Oblikovanje razstave HIDE AND SEEK ne bi bilo mogoče brez njih:

Anne-Sophie Picard // Lochum Yanthan // Kristin Dreyer Hysing // Carlotta Dionisi // Klemen Kamenik // Vaidotas Sankalas // Virginija Sankalienė // Betty Nicolas // Charles Groc de Salmiech // Cristina Di Vico // Gabrielė Paurytė // Pauline Picard // Ismael Drissi-Bakhkhat // Etienne Duffay // Sarah Tan Song-En // Helén Marthinsen // Mingailė Vaišnoraitė // Karolina Paulauskaitė // Miglė Račiūnaitė // Julien Reviriaud // Estelle Duret // Benoît Plessix // Léa Laplace // Stef Soulis // Pierre-Jacques Laurand // Sophie Mignol // Gavin May // Magno Alexandre Neiva // Greta Buitkutė // Betty Laurand // Edouard Police // Simona Sankalaitė // Lorraine Voisin // Lucie Avon 
+ Marion Hislen // AGD GUSTAF // GT22 // KIBLA
+ Vesna Jauk // Nežka Struc // Daniela Kičić // Damjan Periz // Janez Klenovšek

Avtor fotograije je Rubén Plasencia Canino (del uradne razstavne selekcije).


International Arts Exhibition HIDE AND SEEK 

OPENING 17/06/2015 19:00
CLOSING 30/06/2015

Galerija Hladilnica Pekarna
Ob železnici 16,
2000 Maribor

As individuals, we often HIDE our inner and outer selves from the exposure and, in turn, society encourages and expects this to be practiced. Things that do not fit into the frame, are not pretty to look at or pleasurable to be in contact with, are required to remain in the shade. As a result, the exhibition SEEKS to bring it all to the surface, bare the reality and expose the artist, the subject and the viewer to surprising, honest and straightforward self-awareness and perception of the other. Focusing on the individual as a subject matter, it, thus, brings people in direct contact with those, who have something to HIDE and challenges the viewer to SEEK out these things within himself. 

Curated by Gabrielė Sankalaitė and Marie-Honorine Laurand
Design by MILIMETER STUDIO
Music by GLAS PODZEMLJA
https://www.facebook.com/glaspodzemlja
http://www.voiceofunderground.com/


Adrien Tache (FR)
Anna Tea (UA) 
Anni Hanén (FI)
Bojan Brecelj (SI)
Borut Petkovšek (SI)
Brice Chatenoud (FR)
Carola Björk (SE)
Charlotte Lybeer (BE)
Crapaud Mademoiselle (BE) 
Denis Bernier (FR) 
Elizabeth Marga (MX)
Gavin May (UK)
Iris Anam Cara (SI)
Janez Klenovšek (SI)
Kate Drobysh (BY)
Laurent Clément (FR) 
Luciano Spinelli (BR)
Mark Whithorn (UK) 
Maruša Kline (SI)
Martina Cirese (IT)
Miha Sagadin (SI)
Monika Pocrnjič (SI)
Nathalie Dallies (FR)
Nathalie Hubert (FR) 
Nikola Mihov (BU) 
Rene Maurin (SI)
Rubén Plasencia Canino (ES)
Sasha Ihnatovich (BY)
Tadej Vindiš (SI)

We would like to say thank-you to all of these wonderful people and organisations, who contributed during the fundraising and assisted us in other ways. Making HIDE AND SEEK exhibition happen would not be possible without them:

Anne-Sophie Picard // Lochum Yanthan // Kristin Dreyer Hysing // Carlotta Dionisi // Klemen Kamenik // Vaidotas Sankalas // Virginija Sankalienė // Betty Nicolas // Charles Groc de Salmiech // Cristina Di Vico // Gabrielė Paurytė // Pauline Picard // Ismael Drissi-Bakhkhat // Etienne Duffay // Sarah Tan Song-En // Helén Marthinsen // Mingailė Vaišnoraitė // Karolina Paulauskaitė // Miglė Račiūnaitė // Julien Reviriaud // Estelle Duret // Benoît Plessix // Léa Laplace // Stef Soulis // Pierre-Jacques Laurand // Sophie Mignol // Gavin May // Magno Alexandre Neiva // Greta Buitkutė // Betty Laurand // Edouard Police // Simona Sankalaitė // Lorraine Voisin // Lucie Avon 
+ Marion Hislen // AGD GUSTAF // GT22 // KIBLA
+ Vesna Jauk // Nežka Struc // Daniela Kičić // Damjan Periz // Janez Klenovšek

The image by Rubén Plasencia Canino (part of the official exhibition selection).

**


Earlier Event: June 17
"IZBINE PRIPOVEDKE za male"