Back to All Events

POGOVOR Z AMERIŠKIMA AKTIVISTOMA / A CONVERSATION WITH TWO AMERICAN ACTIVISTS

  • Tkalka 4 Tkalski prehod Maribor, Maribor, 2000 Slovenia (map)
11187271_464724740362479_2323229779446052029_o.jpg

Kaj za kakovost življenja pomeni življenje v ekonomskem sistemu? Kako lahko spletemo pomembne vezi, ki lahko nadgradijo ločena prizadevanja? Kaj za lokalno skupnost pomeni biti del globalne politike? Kakšna je vloga umetnosti, državnih institucij, pedagogike, političnega aktivizma in kooperativ?

To so smernice pogovora na tej posebni priložnosti, ko imamo privilegij gostiti Aleksandro Peršić in Jacques-a Larocha

Jacques Laroche je računalniški znanstvenik, ki raziskuje presečišča med znanostjo, politiko in družbo. Tako med gibanjem Occupy leta 2011, med kampanjo za odkup in odpis dolga s skupino Strike Debt, kot tudi med organizacijo BlackLivesMatter gibanja, je bil Jacques na terenu in pridobival znanje skozi izkušnje. 
Jacques je bil intervjuvan o teh temah, o njih je diskutiral po različnih forumih v ZDA in pisal o njih na svojem blogu, Current Perspectives. Njegovo zadnje delo Solidarity and Power poziva h gradnji moči skozi strateška zavezništva. 

Alexandra Perisic je Asistent profesor na smeri Sodobnih jezikov in literature na Univerzi v Miamiju, na Floridi. Zanima jo sodobna literatura v francosko govorečem črnskem svetu (Sub - Saharska Afrika in Karibski otoki), teorije globalizacije, radikalna pedagogika in javna izobrazba v pravem pomenu besede. Nadaljuje delo v akcijah skupine Strike debt v boju proti dolgu v ZDA. Bila je večkrat intervjuvana o svojem delu v gibanju in svojem pogledu na svet. 

Pogovor vodi Jure Gojič, direktor Zavoda Mariborski radio Študent. Jure deluje v Iniciativi mestni zbor (IMZ), ki moderira in spodbuja samoorganizacijo krajevnih in četrtnih skupnosti v Mariboru. 

Pogovor je del programa navogaluGT22 spremljamo Festival Lent

Dogodek podpira Mestna občina Maribor.


A CONVERSATION WITH TWO AMERICAN ACTIVISTS

What does living in an economic system mean for the quality of life? How can we forge meaningful connections capable of linking separate efforts? What does being a part of the global politics mean for the local community ? What is the role of the arts, state institutions, pedagogy, political activism and cooperatives?

These are some of the guidelines for the conversation on this special occasion, when we are privileged to host Aleksandra Perišić and Jacques Laroche. 

Jacques Laroche is a computer scientist who explores the intersection of science, politics and society. Whether during the movement of Occupations in 2011, working to purchase and abolish debt with Strike Debt, or organizing in the BlackLivesMatter movement Jacques has been on the ground gaining perspective through praxis. 

Jacques has been interviewed about these topics, has discussed them in various forums around the United States and has written about them on his blog, Current Perspectives. His most recent work is titled Solidarity and Power and calls for building strength via strategic alliances.


Alexandra Perisic is an Assistant Professor in the department of Modern Languages and Literatures at the University of Miami in Miami, Florida. Her interests include contemporary literature in the French-speaking Black world (Sub-Saharan Africa and the Caribbean), theories of globalization, radical pedagogy, and truly ‘public’ education. She continues to work with Strike Debt’s campaigns to fight the system of debt.Earlier Event: July 2
GOSPE IN GOSPODJE, NA GOSPOSKO!
Later Event: July 2
ZIZ Dekolte