Back to All Events

Art:reSet: Kako ekološko naprej!?

  • Meljska cesta Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

Oziraje se na Konferenco Združenih narodov o globalnem segrevanju in spremembah Zemljinega ozračja v Parizu, 30. 11. - 11.12.2015http://www.cop21.gouv.fr/en/ , bo 20. januarja 2016 v dvorani MČ Center v Mariboru potekal javni posvet posvečen ekologiji in njeni družbeni zastopanosti v lokalnem okolju. 

Dr. Mihael Kasaš bo predstavil sodobno zgodbo o okoljskem aktivizmu: BREZ ZDRAVE NARAVE NI ZDRAVE HRANE * SMO LE NARAVA, KI SE BRANI * SPREMINJATI ZAČARAN KROG MISELNOSTI * SKUPNOSTNA POBUDA NEIZOGIBNA. ͏Mihael Kasaš je na Univerzi Maribor doktoriral iz poglavij o matematičnem optimiranju izrabe naravnih virov, je ekološki kmetovalec, inovator, mestni svetnik Občine Lendava in okoljski aktivist, eden od pobudnikov Svetovnega kongresa o konoplji v Lendavi.
͏
Na spletni strani Univerze Maribor http://www.um.si/kakovost/trajnostno-in-druzbeno-odgovorna-univerza/Strani/default.aspx je zapisano, da v Mariboru od 29. maja 2012 delujeta Svet in Komisija za trajnostno in družbeno odgovorno Univerzo. Nov model TDO univerze bo pripomogel k boljšemu razumevanju in upoštevanju okoljske, gospodarske, socialne in etične dimenzije trajnostnega razvoja. Želijo, da bo Univerza v Mariboru s svojim delovanjem pomembno vplivala na druge javne, privatne, vladne in nevladne ter industrijske organizacije, da prevzemajo model TDO razvoja.

Držimo jih za besedo! Protokolarne konference svetovnega političnega vrha niso izolirani in skrivnostni dogodki, kjer državniki sprejemajo odločitve o življenju na Zemlji. Vodene so tudi z vztrajnostjo in poenotenjem ljudske množice, ki odločno nastopi, kadar se vodilni odločajo o prihodnosti družbenega razvoja.