Back to All Events

GUSTAF PEKARNA: Javier Manik & Tres Reices

  • Gustaf Pekarna Ob železnici 16 Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

Thiago Soares Santos - guitar
Javier Manik - vocal
Albert Cruz - drums

Skupina Javier Manik & Tres Reices, ki jo sestavljajo trije južno ameriški izvajalci in je nastala kot nov projekt leta 2015 v švedksem Malmu.

O skupini :

JAVIER MANIK

Javier Manik je reagge, latino pevec, tekstopisec ter ulični glasbenik Iz Malma, Švedska.

"Ljudje, ki sem jih srečal na ulicah povsod po svetu, oni pišejo moje pesmi. Njihove zgodbe so moja besedila" pravi Javier Manik. Rojen v Ascuncionu ( Paragvaj ), odraščal v Buenos Airesu (Argentina) in že zelo zgodaj izkusil, da je potrebno več kot denar, da bi bil srečen in zadovoljen.

Svoje otroštvo in mladost je preživljal v gettih Buenos Airesa z 15 letno materjo, brez vednosti kdo je njegov oče. " bilo je težko živjenje, vendar sem bil srečen otrok", pogleda nazaj 42-letnik. V tistih dneh je že bila glasba zelo pomembna v njegovem življenju: "Vedno sem rad pel, da sem se lahko izrazil, nikoli nisem šel v šolo in nisem vedel dosti o tehnikah, vendar sem glasbo čutil in igral z srcem ".

Javiarjevi glasbeni vplivi so se razširili iz latinsko - ameriških ritmov cumbie do rocka, reagge in etno - punck skupin, kot so Mano Negra.

Na Javiarjev pogled na svet je močno vplivala kultura antičnih Majev in čuti da naš potošniški pristop do življenja, nas prisili, da izgubimo spoštovanje do preprostih stvari, do drugih ljudi in do narave same. Ampak to so pomembne stvari, če želimo preživeti in to je sporočilo v javiarjevih pesmih. Prav tako, kakor je življenje okoli zaslužiti dovolj denarja, da bi plačali najemnino in hrano, ne bi smelo biti okoli postati vedno bogatejši in bogatejši.
Je okoli cenjenja trenurtka - na prvi pogled, pogovor, verz ali pesem.

Medtem, ko si je prizadeval dvigniti njegovo glasbo na naslednjo stopnjo - iz ulic v studio, na radio ter v človeška srca in domove, Javiarjeva filozofija ostaja ista. " Želim si, da bi bile moje pesmi glas uličnih ljudi." Javiarjevo sporočilo je eno upanje in optimizem - ponujanje alternative našega življenja v globalnem potrošništvu. Ni važno, kje na svetu živiš " ljudje na ulicah se ne sekirajo za jutri, zaradi tega, ker je njihovo življenje že danes dovolj težko."

http://www.javiermanik.com/ALBERT SANTOS DA CRUZ, Bobnar v “Javier Manik & tres raíces”

Je bil rojen 25. 9. 1984 v Salvadorju, Bahia, Brazilija in je prišel na Švedsko z dvanajstimi leti in je dobil svoje prve bobne, ko je bil star 15 let in začel igrat kot hobby, sam ali z prijatelji, dokler ni začel igrati z dvema velikima skupinama Labyrinth and king Fari Band.
Javier in Albert sodelujeta kot glasbenika že vrsto časa:

 

King Fari je reagge skupina, kjer Albert igra bobne.


THIAGO SOARES SANTOS, basist Javier Manik & tres raíces

Thiago Soares Santos je rojen in vzgojen v Ibicaraí, Bahia, Brazilija.


Pri štirinajstih letih je kot samouk začel preigravati očetovo kitaro s pomočjo informacij iz magazinov ter prijateljev glasbenikov. Vzporedno z preigravanjem kitare je začel spoznavati ter trenirati tudi capoeiro. Preko capoeire se je naučil tudi igranje s tolkalnimi inštrumenti.

Kmalu po osvojenih osnovah se je odločil, da bo preigraval v duetu z Getône Barbozo, kateri ga je navdihnila ter podučila o igranje inštrumentov ter glasbenih žanrih. Igrala sta ponoči v majhnih barih, kjer sta tudi pričela delalti. Povabljen je bil tudi na intervjuje kot tolkalec na radio v domačem kraju v regiji Ibicarai-BA-Bras

Čez čas je začel preigravati kot tolkalec v rock skupini. Po nekaj mesecih preigravanja tolkal, si je kupil bass, katerega preigrava, ko mu je čas dopušča.

Eden izmed posnetkov je posnet v mestu Sao Paulo, imenuje se “Day Of Manguear”, glasbo je ustvaril Getône Barboza, oseba katera ga je predstavila glasbenim vodam.

Bil je basist v pop/rock skupini katero je Getône Barboza ustanovil leta 2013

Na poti v Trancoso (Porto Seguro - Bahia - Brazilija) je pričel igrati sprva električno kitaro kasneje pa bass v raggae skupini imenovani “Filhos da Jah”.

Prišel je v Švedsko leta 2015, kjer trenutno igra s prijatelji v novi skupini “Javier Manik & tres raices”, preigravajo raggae roots, cumbia, dance hall, ska itd. 

prispevek: 4 eur-----------------------------------------------------------------------

Thiago Soares Santos - guitar
Javier Manik - vocal
Albert Cruz - drums

The band Javier manik & tres reices was founded like a new project in 2015 by three artists from South America and met in Malmo, Sweden.

About the band:

JAVIER MANIK
Javier Manik, reggae & latino singer, songwriter and street musician from Malmö, Sweden

The people I meet on the streets all over the world, they write my songs. Their stories are my lyrics”, says Javier Manik. The singer and song writer was born in Ascuncion (Paraguay), grew up in Buenos Aires (Argentina) and experienced very early in life that it takes more than money to be happy and content.
He spent his childhood and youth in the ghettos of Buenos Aires with a mother who was only 15 years old when Javier was born not knowing who is father was. “It was a tough life but I was a happy boy”, the 42-year-old looks back on this time. In those days music was already a very important part of his life: “I always loved to sing to express myself. I never went to a music school and I didn’t know much about technique, but I felt the music and I played with all my heart.” 

Javiers musical influences spread from the Latin American rhythms of Cumbia, to Rock, Reggae and the Ethno-punk of bands like Mano Negra. 

Javier’s outlook on life is greatly influenced by the culture of the ancient Mayans and he feels that our consumerist approach to life makes us lose respect for the simple things, for other people and for nature itself. But these are the important things if we want to survive and that’s the message in Javier’s songs. As much as life is about earning enough to pay for rent and food, it shouldn’t just be about growing richer and richer. It is about cherishing the moment – in a glance, a conversation, a poem or a song.

Whilst striving to take his music to a next level – from the streets into the studio, onto the radio and into peoples hearts and homes, Javiers philosophy remains the same: “I want my songs to be the voice of the people on the street.” Javier’s message is one of hope and optimism – offering an alternative to our life of global consumerism. No matter where in the world you live “the people on the streets don’t worry about tomorrow, because their life today is hard enough.” 


http://www.javiermanik.com/

ALBERT CRUZ, The Drummer in “Javier Manik & tres raíces”
Albert Santos da Cruz
Born 25. 9. 1984 in Salvador, Bahia, Brasil. Came to Sweden when he was 12 years, got his first drumset when he was 15 years and started to play like a hobby, by himself and with friends until he started to play with the big bands Labyrint and King Fari Band.

https://www.youtube.com/watch?v=VVctmUR6Hkc&authuser=0

Javier and Albert has been doing musicworks together for some time.https://www.youtube.com/watch?v=1ttq0rDsKCM&authuser=0

King Fari is a reggaeband where Albert is playing the drums.

https://www.youtube.com/watch?v=brdUgxmefig&authuser=0


THIAGO SOARES SANTOS, The baseplayer in Javier Manik & tres raíces
Thiago Soares Santos, was born 11. 10. 1986 and raised in Ibicaraí, Bahia, Brasil.

At the age of 14 years, his dad gave him my first acoustic guitar which he started to learn to play all by himself by finding information in magazines and from some friends that already lived on their music. During the same period of time, he started training another art/cultural art, called capoeira. This way he started to learn how to play percussion instruments like berimbau, atabaque (almost like a conga), agogô, pandeiro (tamburine).

Shortly after when he had an intermediate knowledge, he decided to start to involve me in works duets. Him and one of the persons that influenced and tought him the instrument he is playing today, base, were going around and introduced them to small bars, were they started to work. It was Getône Barboza that tought him some musical genres so he could play with him and grow with his music every day, working, playing Cajón at bars at night.

He did some interviews as a percussionist at the live radio in his hometown in the region Ibicaraí-BA-Brasil.

Over some time he started to work as a percussionist in a rockband...

After some month as a percussionist, he bought his first bass, took a while to learn but he always spent time learning as soon as he could.

One of the clips is made in the city Sao Paulo, called “Day of Manguear”, music from Getône Barboza, the person who introduced him in the music business.

He was the baseplayer in one band with the genre pop/rock who Getône Barboza started in 2013.

On a trip to Trancoso - Porto Seguro - Bahia - Brasil he started to play electric guitar in a reggae project with a band called “Filhos da Jah”. In a few weeks he ended up play the base in the band!!!

He arrived in Sweden in 2015 and he is right now with his friends in this new project “Javier Manik & tres raíces”, with is including the music genre reggae roots, cumbia, dancehall, ska etc.

Contribution: 4 eur


Earlier Event: February 22
GRAMOFONOTEKA: Break session