Back to All Events

CNVOS: Delavnica izpolnjevanja razpisne dokumentacije


Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v vrednosti 1.200.000 EUR. Na razpisu lahko pridobite sredstva v višini od 60.000 EUR do 120.000 EUR, pri čemer se sofinancira do 100 % upravičenih stroškov. CNVOS organizira delavnico za prijavitelje na javni razpis, na kateri boste lahko vlogo zanj 'v živo' izpolnili, dopolnili in izpopolnili.


Na razpis lahko prijavite projekte, ki so namenjeni večji socialni vključenosti, krepitvi usposobljenosti in vstopu na trg dela pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja).

Za potrebe tega razpisa med ranljive sodijo:

  • pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti,
  • pripradniki romske skupnosti,
  • pripadniki narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji,
  • pripadniki različnih manjšinskih etničnih skupin
  • priseljenci in
  • invalidi.


Besedilo razpisa, prijavni obrazec in smernice za prijavitelje najdete naspletni strani ministrstva