Back to All Events

ZALOŽBA ARISTEJ: Predstavitev knjige Moč argumenta

  • Filozofska fakulteta Koroška cesta 160 Maribor, Upravna enota Maribor Slovenia (map)

Vabilona predstavitev knjige

Danila Šusterja MOČ ARGUMENTA - Neformalna logika v teoriji in praksi

Tudi po zaslugi knjige Moč argumenta: logika in kritično razmišljanje (Pedagoškafakulteta Maribor, 1998) neformalne logike, preučevanja »vsakdanjih« argumentov in tehnik kritičnega razmišljanja pri nas dandanes ni več treba posebej predstavljati. Knjiga je že zdavnaj pošla, zato je avtor (redni profesor na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru) pripravil novo, predelano, popravljeno in dopolnjeno izdajo. Besedilo je organizirano kot nekakšen »kovček« logičnih »orodij« za preučevanje argumentov v vsakdanji rabi. Nekatera orodja so bolj "znanstvena" (induktivna sklepanja in razlage), nekatera sodijo v tradicionalno logiko (definicije, dedukcija), tretja so danes standardni del kritičnega razmišljanja (obravnava logičnih zmot), prav vsa pa sodijo med znanja in veščine, ki bi jih moral obvladati sodobni izobraženec. 

Filozofska fakulteta in Založba Aristej vas vabita na predstavitev knjige in pogovor z avtorjem, ki bo 

na Filozofski fakulteti v Mariboru v sredo, 2. 3. 2016, ob 11. uri v predavalnici 2.10. 

Vstop je prost. 

Več o knjigi na http://www.aristej.si/slo/humanistika_in_druzboslovje/moc-argumenta.html