Back to All Events

POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR: Dan odprtih vrat - Kostumski in pohištveni depo

  • Pokrajinski muzej Maribor 2 Grajska ulica Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

Dan odprtih vrat, Kostumski in pohištveni depo – sodobni pristop k urejanju

Tokratno druženje v Pokrajinskem muzeju Maribor bo potekalo v prostorih kostumskega in pohištvenega depoja. Muzej kontinuirano prenavlja depojske prostore že od leta 2008. Do danes smo tako uredili nekaj sodobnih in po pravilih stroke opremljenih depojev, med katerimi velja izpostaviti prav pohištveni depo in depo oblačilne kulture. Sodobne pristope k opremljanju depojev vam bo predstavila Irena Porekar Kacafura, konservatorska-restavratorska svetovalka. Z dogodkom se vključujemo v Konservatorsko-restavratorsko transverzalo, ki poteka od 20. aprila do 10. junija 2016 po vsej Sloveniji .


Prijazno vabljeni.