UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR


Univerzitetna knjižnica Maribor

Gospejna ulica 10

2000 Maribor

Slovenija

 

Tel: 02 250 74 00

E- pošta: tajnistvo.ukm@um.si

Splet: http://www.ukm.um.si/

Facebook: https://www.facebook.com/UKMknjiznica/


Spletne strani

 
  SPLET

SPLET

  FACEBOOK

FACEBOOK


 

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) je osrednja knjižnica Univerze v Mariboru (UM). Knjižnica je bila ustanovljena leta 1903, kot knjižnica Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko. 1918 je knjižnica Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko dobila pravico do obveznih izvodov z območja Slovenije – postala je javna – študijska knjižnica in tako izenačena s tremi uglednimi knjižnicami – Licejsko knjižnico v Ljubljani, Narodno knjižnico v Beogradu in Vseučilišno knjižnico v Zagrebu. 1955 leta je bila prelomnica v nabavni politiki knjižnice – večji poudarek naravoslovnim in tehniškim vedam ter medicini. 1961 leta je Študijska knjižnica postala osrednja knjižnica mariborskega visokega šolstva. 1984 se je začel prehod na računalniški način obdelave knjižničnega gradiva in izposoje. 21. januarja 1997 je bil sprejet Statut Univerze v Mariboru, ki je opredelil Univerzitetno knjižnico Mariboru kot osrednjo univerzitetno knjižnico, ki daje s svojo dejavnostjo informacijsko podporo izobraževalnemu, znanstveno–raziskovalnemu in umetniškemu delu na univerzi, koordinira knjižnično informacijsko dejavnost in izdelavo bibliografije univerze.


Fotografija: Branimir Ritonja


Dogodki pred nami

 

pretekli dogodki